Het tweede weekend in de tweede divisie van Rhenen 1

Na het desastreuze eerste weekend in de tweede divisie moesten we op 12 en 13 januari opnieuw aantreden. Het eerste weekend hadden we alle vier de wedstrijden verloren met een totaal van slechts 18 wedstrijdpunten. De doelstelling voor het tweede weekend was minstens één keer winnen, al was het maar om de eer te redden. Dat is gelukt, op beide dagen hebben we één wedstrijd verloren en één gewonnen. Dit weekend scoorden we 62 wedstrijdpunten, niet genoeg om de komende degradatie af te wenden, maar de eer is gered.

Het grootste verschil met het eerste weekend waren de tegenstanders: die speelden deze keer niet foutloos maar maakten regelmatig dure fouten. En bij het bridgen win je vanzelf als je maar minder fouten maakt dan de tegenstanders.

Een paar voorbeelden uit de wedstrijd op zaterdag tegen Drienerlo, die we met 25-5 wonnen.

Op dit spel zitten wij als OW in 5, NZ hebben driftig schoppen geboden tot 4:

spel 22
O/OW
H V 4 3 2
H 5 2
8 7
H 9 7
 
7
A 10 9 7 4
V 9 5 2
B 3 2

N
W + O
Z

6
V 3
A H B 10 4 3
A 8 6 4
 

A B 10 9 8 5
B 8 6
6
V 10 5

 

5 Lijkt onmaakbaar want je zult wel een schoppen, een harten en minstens één klaveren verliezen:
Zuid moet starten en begint met schoppenaas, dat lijkt normaal. Het vervolg is curieus: nog een keer schoppen in de dubbelrenonce! Nu kan Oost die slag op tafel troeven en in de hand een harten weggooien. Daarna wordt hartenaas gespeeld en worden de harten in de dummy vrijgetroefd. Twee klaververliezers gaan weg op de vrijgespeelde harten.
Achteraf blijkt dat 5 wel vaker gemaakt is, want ook als Zuid in de tweede slag harten naspeelt, dan kan het op een vergelijkbare manier gemaakt worden. Dat gebeurt bij Joop & Dita, maar gelukkig ziet de tegenstander de winnende speelwijze over het hoofd en hij gaat 1 down. We winnnen 12 imp's op dit spel. Alleen als Zuid in de tweede slag klaveren naspeelt, dan is de leider kansloos.

Het volgende spel heeft Oost deze hand:

H 10
A H B 9 4 2
A 10 9 6
5

Zuid is gever. Op de andere tafel zit Dita op de zuidplaats en zij begint met 3SA. Dat is 'gambling' en geeft een dichte zevenkaart in een lage kleur aan met niets ernaast. Oost kan dus zien dat Zuid een dichte zevenkaart klaveren heeft. West en Noord (Joop) passen en wat bied je dan als Oost met deze fraaie hand?

Het lijkt normaal om 4 te bieden maar Oost verzint het om te passen, waarschijnlijk in de hoop dat 3SA veel down gaat bij harten- of ruitenstart. West start echter gewoon met zijn langste kleur, schoppen, en Dita raapt acht slagen op:

spel 23
Z/Allen
A 7
6 5 3
H B 8 2
9 8 4 3
 
V 9 8 6 4 2
V 10 7
V 7 4
10

N
W + O
Z

H 10
A H B 9 4 2
A 10 9 6
5
 

B 5 3
8
5 3
A H V B 7 6 2

 

Bij ons aan tafel opent Zuid met 1 en dan loopt het heel anders:

Zuid West
Lex
Noord Oost
Rudi
1♣ pas 1SA 2
3♣ 3 pas 4
pas pas pas  

Zuid start met klaveraas en komt nu niet in de dubbelrenonce terug, maar met schoppen en dan wordt 4 zonder problemen gemaakt: weer 11 imp's erbij.

In februari volgt het derde en laatste weekend en omdat we nog onderaan staan, zal het niet lukken om ons te handhaven in de tweede divisie (er degraderen minstens drie teams). Maar we hebben in ieder geval laten zien dat we daar ook normaal kunnen scoren.

Rudi de Mol