Toelichting bij het nieuwe wedstrijdreglement

Begin september 2009 is er een extra ledenvergadering gepland, met als belangrijkste punt op de agenda een contributieverhoging.
Een ander agendapunt zal de vaststelling van een aangepast wedstrijreglement zijn. De voorgestelde wijzigingen zijn vooral bedoeld om de regels meer in overeenstemming met de praktijk te brengen.

Het concept voor het nieuwe wedstrijdreglement kun je hier bekijken. De oude versie kun je vinden bij 'reglementen'
Bij de nieuwe versie is overal de oude tekst tussen accolades gezet en de nieuwe versie daarachter toegevoegd. Verder is hier het volgende over op te merken:

(gewijzigd 21 juli 2009)