Tourspel 2017 ASG

Welkom bij het Tourspel

Via de bovenbalk kom je terecht bij:

Nieuws

Dagprijzenklassement

Petra Sagan (WBVR)etappe 1 & meeste uitvallers
Mike Fleuren (Experimentele Zo÷logie)etappe 3 en 14
Akke (APS)etappe 4 en 6
Francesca Neijenhuis (Welzijn en gezondheid)Dylan op nr 1
Oen (Welzijn)etappe 22
geert (v&o)etappe 21
de Buffel (WLR Dierenwelzijn)etappe 20
De Webmaster (Dierenwelzijn)etappe 19
Twan Stoffers (Aquaculture & Fisheries)etappe 18
op fietse (genomica)etappe 17
MegaSprint (EZO)etappe 16
Barry (F&C)etappe 15
Marloes (WBVR, bacteriologie en epidemiologie)etappe 13
Gerrit van Dijkhuizen (ASG Carus)etappe 13
Jan Priem (Diagnostiek Virologie)etappe 12
Runners (DB)etappe 11
Le porteur du maillot Vert (WBVR)etappe 10
Marcel (F&C DDW)etappe 10
Femke in Janspak (WBVR Viro)etappe 8
De 3J's (DDW)etappe 7
michel de haan (veehouderij & omgeving)etappe 5
go fast (Virologie)etappe 2
Roselinde (Diervoeding)etappe 1