BridgeDeals

programma voor het invoeren van spelverdelingen

Als een bridgeclub met handgeschudde spellen speelt, dan is het lastig om de spelverdelingen te publiceren op de web-site van de club (bijv. de NBB-portal).

Door de bridgeclub Rhenen is een speciaal computerprogramma, BridgeDeals, hiervoor ontwikkeld. De spelverdelingen worden in het programma ingevoerd en opgeslagen als csv of pbn-bestand. Het csv-bestand kan gebruikt worden om de spelverdelingen in het NBB-rekenprogramma in te lezen en vervolgens bij de frequentiestaten op de NBB-portal van de club ook de spelverdelingen te publiceren. Het pbn-bestand kan gebruikt worden om de spellen met Jack, of een vergelijkbaar programma, na te spelen.

BridgeDeals is eventueel ook beschikbaar voor andere clubs die lid zijn van de NBB.  De club krijgt dan een versie op naam met het verzoek om deze versie alleen binnen de club te gebruiken.
Een overzicht van clubs die een eigen versie van BridgeDeals hebben, krijg je via deze link.

korte gebruikershandleiding

Bridgedeals draait onder Windows.
Het hoofdscherm ziet er als volgt uit:

De handleiding van BridgeDeals is als volgt:

onze ervaringen

Bridgedeals wordt sinds het voorjaar van 2005 bij de BC Rhenen gebruikt. Zie voor de resultaten de zittinguitslagen op deze site. De spellen worden de volgende ochtend door verschillende vrijwilligers bij toerbeurt ingevoerd. Zij nemen dan een (halve) spelgroep mee naar huis en hebben de beschikking over BridgeDeals op hun eigen computer. De benodigde tijd voor invoeren van een spelgroep van 24 spellen varieert van een half uur tot één uur. Het resultaat, een csv-bestand, wordt dan gemaild naar de web-master voor publicatie op de site. In de loop der tijd is BridgeDeals dus behoorlijk getest en aangepast aan de wensen van de diverse gebruikers.

Meer informatie, stuur een mail naar bridgedeals@bcrhenen.nl

(gewijzigd 21 januari 2011)